Ökade slaktinkomster med hullbedömningskameran BCS

Få bättre kontroll på sambanden mellan djurens mjölkavkastning, foderintag och hull var Britt och Gilberts målsättning när de köpte en DeLaval hullbedömningskamera BCS i december 2015. De ville helt enkelt kunna analysera sin besättning på ett bra sätt. Hullbedömning av djuren är en bra värdemätare på djurens kondition och det blir ytterligare en parameter att använda i samband med foderstatsberäkning.

Rätt hull vid slakt är mycket lönsamt

Vi började arbeta med att ha rätt status på de djur som vi planerar att skicka till slakt eftersom slaktpriserna nu är så pass höga och att bra hull ger extra bra betalt. Om då hullet låg lågt så planerade vi foderstaterna för att bygga upp hull fram till slaktdatum. Om hullet var bra skickas djuret direkt. Vi började alltså bestämma slaktdatum utifrån djurets hullstatus. Det blev riktigt lönsamt, berättar Britt.

Britt och Gilbert Johansson Bruatorp

Sverige

DJURSLAG

Cow Herds

BESÄTTNINGSSTORLEK

150

Bruatorp_01.JPG

Hullbedömningskameran BSC blev en lönsam investering delvis tack vare mycket högre slaktinäkter.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar