Product Image

Herd Navigator™

Ett proaktivt driftsledningsverktyg som levererar information i realtid och föreslår åtgärder för att förbättra reproduktionen och hälsan i besättningen.

  • Hittar brunst genom mätning av progesteron
  • Hittar mastit genom mätning av LDH
  • Hittar acetonemi genom mätning av BHB

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Herd Navigator™

Fördelar

Hittar brunst genom mätning av progesteron

Herd Navigator™ hittar 95% av brunsterna och kan förbättra dräktighetsresultatet med upp till 50%. Arbetet att kontrollera brunsterna tar bara 10 minuter eftersom listan med aktuella kor finns i driftsledningssystemet DelPro™.

Hittar mastit genom mätning av LDH

Herd Navigator™ identifierar kor som riskerar mastit hela tre dagar innan kon får synliga tecken på problem. Du kan agera proaktivt för att minska effekten av mastiten.

Hittar acetonemi genom mätning av BHB

Herd Navigator™ hittar 50% fler fall av klinisk och subklinisk acetonemi än du kan göra med blotta ögat. Du kan därmed behandla kon innan mjölkproduktionen sjunker vilket kan ge upp till 600 kg mer mjölk per ko och laktation.

Herd Navigator™ – fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Förbättra djurvälfärden utan att öka arbetsbördan

Herd Navigator™ har åstadkommit fantastiska resultat när det gäller att förbättra produktivitet och lönsamhet på mjölkgårdar. Anledningen är enkel; systemets tillförlitlighet gör att mjölkproducenten kan agera tidigt och med precision mot sjukdomar och vid brunst. Automatiserade lösningar som Herd Navigator™ ger dig ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att förbättra djurvälfärden och mjölkkvaliteten utan att öka arbetsbördan. Det är vad vi på DeLaval kallar “Smart Farming”.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar