Product Image

DeLaval hullbedömningskamera BCS

Korrekta hullbedömningssiffror gör det lättare att planera utfodringen vilket hjälper dig att säkerställa att dina kor har rätt fettreserver. Detta lägger grunden till hög mjölkproduktion, bra reproduktion och en lång livslängd för kon. DeLaval hullbedömningskamera hullbedömer dina kor på ett konsekvent sätt varje dag.

  • Dagliga hullbedömningspoäng
  • Användarvänliga översiktsgrafer
  • Ger dig verktyg att förbättra djurhälsa och mjölkproduktion

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DeLaval hullbedömningskamera BCS

Fördelar

Dagliga hullbedömningspoäng

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar