Bättre beslut för bättre djurhälsa

Vi delar din passion att säkerställa att dina djur är friska och att du har kontroll över kvaliteten på den mjölk som produceras på din gård.

  • Komplett registrering av djurhälsohändelser
  • Kombinerad hälsodata – indexerad
  • Var redo för hälsokontroller
  • Strukturera din a beslut och åtgärder på bästa möjliga sätt
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Snabbhet är avgörande

Friska djur är nyckeln till mjölkkvalitet, hög avkastning och hållbarheten i din verksamhet genom livslängd och bästa reproduktionsresultat.

Ju snabbare du kan ställa diagnos och behandla ett hälsoproblem desto snabbare återhämtning, och vanligtvis – mindre påverkan på produktionen. Det är anledningen till att DelPro har utformats för att leverera snabb, exakt djurhälso-information.

Bättre beslut för bättre djurhälsa

Fördelar

Korrekta protokoll

Du förväntas ha uppdaterade behandlingsprotokoll, DelPro och DelPro Companion gör det lättare och snabbare att skriva in, lagra och dela den informationen. DelPro är utformad så att det blir enklare att göra steget från diagnos till behandling så enkelt som möjligt. Du kan lägga in specifika behandlingsprotokoll med specifika preparat och åtgärder per diagnos, och när du då lägger in en behandlingshändelse kommer du att få uppmärksamhetsrapporter för att utföra behandlingar, avleda mjölk och djuren. Du kommer också med ett klick komma till det ställe där du registrerar att du har utfört de föreskrivna åtgärderna.

Automatisk mjölkavskiljning

Om du använder ett mjölkningssystem från DeLaval så använder DelPro information om konduktivitet och nivåer av blod i mjölken för att mäta kvaliteten. Du blir informerad så fort avvikande nivåer identifieras.Du bestämmer vid vilken nivå din VMS™ V300 ska avskilja mjölken så att den inte hamnar i kyltanken, eller, för mjölkningsstallar och karuseller, när mjölkningsorganet ska tas bort.

Sensorintegration

Nu finns sensorer som automatiskt och exakt kan möta LDH, BHB, progesterone, SCC, blod, aktivitet, och hullpoäng. Om de integreras med DelPros analytiska kraft, kommer du ofta få varningar innan du kan se några synliga tecken på sjukdom. Du får helt enkelt bättre information, snabbare, så att du kan ta bättre beslut.

Kombinerad BioModell för hälsa

Koövervakningen i DelPro ger dig ett hälsoindex för varje ko. Det är ett poängsystem som väger samman en stor mängd information som registreras varje dag, för att skapa en snabb bedömning av varje kos hälsostatus. Det gör att du snabbt kan hitta förändringar hos en kos individuella hälsa och göra dig uppmärksam på kor som behöver extra tillsyn.

Mjölkkvalitet

Med DelPro Farm Manager kan du beräkna hur olika kors celltal påverkar mjölken i kyltanken. Då kan du också beräkna hur det påverkar din ekonomi att exkludera vissa kor. Vårt åtagande är att stötta dig med konsekvent driftsledning, automatiskt och i rätt tid.

Hälsoprotokoll

Funktionen “Veterinärbesök/vaccinationer” säkerställer att du maximerar effektiviteten vid veterinärbesök. Dina arbetsrutiner, kombinerat med all djurinformation genererar automatiskt listor med varje djurs planerade veterinärbehov. Du kan lägga in kriterier i DelPro hälsomodul som gör att du aldrig missar en ko som behöver kontrolleras oavsett om det är vaccinationer, klövverkning eller dräktighetskontroller.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar