Bättre beslut för bättre gårdsresultat

Vi är övertygade om att det enda sättet att uppnå riktig kontroll och ta snabba beslut som gör din verksamhet effektiv är att hela din gård är kopplad till en plats.

  • Förbättrad arbetseffektivitet
  • Komplett översikt
  • Alla detaljer kring mjölkningsprocessen
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Gör mer med mindre

Mer med mindre. Det har alltid varit utmaningen. Med DelPro får du tillgång till en ny nivå av rapporter och analyser för att möta den utmaningen.

Bättre beslut för bättre gårdsresultat

Fördelar

Jämför gruppresultat

Tid är en begränsad resurs, vi förstår att du inte har tid att analyser varje djur dagligen. Vi tror på att börja från toppen när du ska analysera din besättning. Att börja med att jämföra olika grupper kan ge dig tydliga indikationer om avvikelsen återkommer.

Kontrollkortet

DelPro har en översiktsvy som ger dig en blixtsnabb översikt över gårdens resultat och status på de arbetsuppgifter som du har lagt in. Vi kallar denna vy ”Kontrollkortet”. Det är en mycket visuell presentation av användbar information som du kan agera på. Den ger en tydlig, aktuell bild av mjölkproduktionen och reproduktionsstatus – allt i en tydlig design.

Allt om mjölkning

Mjölkningssystemen från DeLaval är utrustade med en rad sensorer som registrerar när korna går in i mjölkningsstallet, när de går ut och många av de olika momenten under mjölkningen. DelPro kombinerar ihop all information som egistreras vid varje moment och presenterar prestandan i ditt system. Detta kan sedan användas för att förbättra rutiner, kotrafik och arbetseffektivitet.

En översikt

Vi ser inte din mjölkgård som en samling aktiviteter och produkter som stödjer dessa aktiviteter – det är ett system. Precis som andra system så fungerar det bäst när varje komponent adderar värde till nästa, det är DelPros viktigaste roll. Genom att integrera all data som samlas in på din gård och använda den för att ge dig en bild, inte bara av dess prestanda, utan också vad som kan göras för att förbättra prestandan, kan DelPro presentera en uppsättning rapporter, analyser, varningar och föreslagna aktiviteter.

Övervakning av enheter

DelPro kan också ge dig en detaljerad prestandarapport för den tekniska utrustningen på din gård. Du får larm som beskriver minskad prestanda, tid för service, spengummibyten och hur lång tid det tar att kyla mjölken som kommer från din DeLaval VMS™ V300.

Säker åtkomst

Vi vet att du är mjölkproducent och att du inte vill lägga tid på att konfigurera routrar och internettillgång. Därför har vi utformat DelPro fjärranslutningen så att du inte behöver göra det. Den är förinställd och baserad på robust, pålitlig nätverksutrustning med ett inbyggd säkerhetspaket som skyddar gårdens nätverk från virus, skadliga program och spyware. Det betyder att du snabbt och enkelt kan koppla upp dig.

Automatiska beslut

DelPro kontrollerar dina sorteringsgrindar och sorterar automatiskt ut kor baserat på de kriterier du valt. Du bestämmer när en ko ska sorteras genom att använda den data som registrerats via sensorerna. Dina kor kommer att finnas där du vill ha dem. Till exempel så kan kor med låg aktivitet, vilket kan tyda på hälsoproblem, sorteras ut för att kontrolleras av veterinär.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar