Kläder

Professionella kläder för praktiskt lantbruk. Både snygga och praktiska.

Nytt klädsortiment

Att jobba inom lantbruk ställer höga krav på dina kläder. Du utsätter dina kläder för kraftig smuts, ditt arbete är både fysiska och krävande och kläderna måste kunna röra sig följsamt när du arbetar. DeLavals klädsortiment möter alla dessa krav.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar