Gångar

Golvens kvalitet när det gäller yta, hårdhet, friktion och hygien är av stor betydelse för hälsoläget för klövar och ben.

Golvhygien

Hygienen på ladugårdsgolvet har stor betydelse för djurhälsan. Dåliga golv påverkar klövar, juver och mjölkkvalitet. Utformningen av golven är därför mycket viktig för långsiktigt lönsam mjölkproduktion. Golvet är den del av ladugården som djuren kommer i närmast kontakt med.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar