Product Image

DeLaval höj- och sänkbar bom

DeLaval höj- och sänkbar grind LG gör det lätt att styra korna eller att tillfälligt gruppera dem i samband med mjölkning. När den inte används lyfts den upp i vertikal position och stör därmed inte aktiviteten i ladugården. Den höj- och sänkbara grinden monteras på en stolpe med en fjäderbelastad balk som gör den enkel att hantera.

  • Bommen kan vända runt stolpen 360°, vilket gör den mycket flexibel.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar