Product Image

DeLaval vertikalgrind

DeLaval vertikalgrind VGM är en grind med 2 rör som installeras vid en stolpe om 70x70x4 mm. Grinden balanseras med motvikter och kan enkelt höjas och sänkas. När grinden sänkts till sin stängda position låses den i varje ände. Den teleskopiska utformningen ger en enkel installation och justering av grindlängden.

  • Lätt att öppna och stänga.
  • Tar ingen plats.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar