Product Image

Stationär ryktborste

Består av två rejäla borstar samt en galvaniserad stålram med fjädrar.

  • Kan monteras i lösdriftsstallar och utomhus.
  • Renare djur.
  • Minskar mygg- och knottproblem vid installation utomhus.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Den stationära koborsten ökar trivseln för kor i lösdriftsstallar och för dem som är ute i rasthagen. Korna tycker det är skönt att rykta sig själv.

Kor är som vi, mår vi bra så producerar vi mer. Utomhus får mygg och knott mindre chans.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar