Liggbåsen

Dina kor behöver tillräckligt med plats för att kunna lägga sig ner på ett bra sätt, vila skönt och resa sig säkert.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar