Liggbåset

Vi har utformat liggbåsen för optimal kokomfort. Korrekt utformade liggbås tillåter kon att röra sig naturligt och styr henne till en bra liggposition vilket minimerar gödsel i båsen. En ren bädd minskar risken för smittor och rena juver minskar också mjölkningstiden.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Liggbåset

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar