Product Image

DeLaval liggbås CC1800

DeLaval liggbås CC1800 är ett unikt liggbås som har fördelarna både från golvmonterade och frihängande lösningar. Golvet behöver inte förberedas på något sätt innan installation. Dess form ger stort utrymme för mattor. Den ergonomiska utformningen med öppen yta fram och bak i båset ger kon gott om plats att lägga sig ner, sträcka ut sig och ställa sig upp med naturliga rörelser.

  • Kovänlig design.
  • Enkel att montera.
  • Gjord av höghållfasthetsstål HSS för att klara påfrestningar och säkerställa hållbarhet.
  • Finns i sex olika storlekar för att täcka in alla djur från kalv till till stora Holstein eller köttdjursraser.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

DeLaval liggbås CC1800

Fördelar

Kovänlig design

Båsets design ger kon möjlighet att naturligt resa sig upp och lägga sig ner. Den öppna fronten ger korna gott om utrymme för det här. Nackröret stabiliserar båsavskiljarna och ser till att kon lägger sig rätt. Kon styrs att lägga sig rakt i båset så att både kon och båset hålls fritt från gödsel.

Enkel att montera.

CC1800 båsavskiljaren monteras med betongankare efter att betongen torkat. Detta möjliggör en enklare montering som inte ger utrymme för misstag som kan uppstå vid gjutning.

Gjord av höghållfasthetsstål HSS för att klara påfrestningar och säkerställa hållbarhet

Höghållfasthetsstål är en stålkvalité som funnits länge inom bl.a. bilindustrin men som också nu introducerats av DeLaval på stallinredning. DeLaval är först i världen med Höghållfasthetsstål i inredning. Stålet i sig är 60% starkare än ett standardstål.

Finns i sex olika storlekar för att täcka in alla djur från kalv till till stora Holstein eller köttdjursraser.

Båsavskiljarens utformning är lika för alla storlekar. Kalvar lär sig att använda bås vid ung ålder och behöver inte anpassa sig senare. Det här kan leda till ökad vilotid, som har bevisats öka tillväxt hos ungdjur och mjölkproduktion hos vuxna djur.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar