DeLaval belysning

Kor ser inte ljus på samma sätt som vi gör. Genom att stänga av det ljus som korna inte kan se, så har DeLaval skapat ett system som ger alla fördelar med ökad ljusexponering - till en mycket lägre kostnad

Product Image

DeLaval LED-lampa

DeLavals patenterade LED-system lyser i tre olika nivåer, arbetsbelysning, besättningsbelysning och nattbelysning.

  • Minskar energiförbrukningen med 75%
  • Anpassade belysning efter behov
  • Kornas mjölkmängd ökar med längre ljusexponering
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Det första LED-systemet för både kor och lantbrukare

De olika ljusnivåerna kan kontrolleras manuellt eller automatiskt för att anpassa belysningen efter behovet. Arbetsbelysningen använder hela ljusspektrat vilket gör att lantbrukaren kan arbeta på ett säkert sätt. Men är korna själva i stallet behöver inte arbetsbelysningen eftersom korna ändå inte kan tillgodogöra sig den typen av ljus. Belysning för besättningen lyser bara med det ljus som korna behöver och du sparar på så sätt onödiga kostnader.

Minska energiförbrukningen upp till 75%

Studier har visat att mjölkproduktionen ökar om korna exponeras i dagsljus i 16 timmar per dag. Genom att studera den aktuella orsaken till ökningen av mjölkproduktionen - vilket är minskning av hormonnivåer - så har DeLaval lyckats identifiera att samma effekt kan uppnås med mindre energiförbrukning, bara genom att reducera det ljus som korna inte kan se. Resultatet är glasklart. Kornas mjölkmängd ökar med längre ljusexponering. LED-lampor kan dessutom minska energikostnaden med upp till 75%.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar