Automatisk mjölkning

De innovativa automatiska mjölkningssystemen från DeLaval hjälper mjölkproducenter att, på det sätt de önskar, styra sin viktigaste resurs - sin tid.

Mjölkningssystem med robot

Mjölkningssystem med robot som DeLaval AMR™ (automatiskt roterande mjölkningsstall) och DeLaval VMS™ (frivilligt mjölkningssystem) tar i princip bort den arbetstid som i traditionella stallar tar mjölka korna. På så sätt får mjölkproducenten möjlighet att ägna mer tid åt andra viktiga arbetsmoment som utfodring, djurhälsa, hygien och andra driftsledningsfrågor. 

  • Snabb effektiv mjölkning av besättningen
  • Fjärdedelsmjölkning
  • Maximerar mjölkavkastningen
  • Tar bort rutinarbetet och ger möjlighet att lägga mer tid på driftsledning
Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar