DeLaval VMS™ Classic

Ingen annan robot kan ge så mycket mjölk per dygn som VMS eller övervaka och analysera kor och mjölk lika effektivt. Låga energikostander, robust design, ett komplett service- och supportprogram samt högeffektiv mjölkning gör den till den till en robot med mycket låg ägarskapskostnad.

  • Upp till 1000 ton mjölk per år
  • Mastitidentifiering med tidig varning med MDi
  • Fjärdedelsmjölkning

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DeLaval VMS™ Classic

Fördelar

Upp till 1000 ton mjölk per år

Att DeLaval VMS™ kan ge så hög produktion beror på flera saker. En av dem är möjligheten till en individuellt anpassad utfodring där varje ko får exakt mängd foder som hon behöver baserat på senaste avkastningen.

Mastitidentifiering med tidig varning med MDi

Mjölkkvalitet och mjölkavskiljning kontrolleras med det unika MDi (mastitis detection index) verktyget som kombinerar flera olika parametrar för att få fram pålitligt resultat om bland annat risk för mastit. Tack vare exakt fjärdedelsmjölkning görs avtagning per fjärdedel i exakt rätt tid för att säkerställa god juverhälsa.

Fjärdedelsmjölkning

Ett sätt att undvika onödig stress för kor och spenar är att sluta mjölka en fjärdedel så fort den är tom. VMS registrerar när en fjärdedel är tom och tar genast bort spenkoppen för rengöring. Fjärdedelsmjölkning kan endast åstadkommas med en mjölkmätare per fjärdedel.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar