DeLaval VMS™ Spectra

DeLaval VMS™ Spectra erbjuder automatisk mjölkning samt automatisk hullbedömning av besättningen varje dag med DeLaval hullbedömningskamera BCS.

  • Verktyg för att förbättra den individanpassade utfodringen av kraftfoder i VMS
  • Ger bättre kontroll över foderkostnader.

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar