DeLaval VMS™ Supra

Med VMS Supra får du alla fördelarna med standardutförandet av VMS plus en än mer exakt juverhälsokontroll med DeLaval online celltalsräkning OCC. Det erbjuder en rad fördelar inkluderat hjälp att minska antibiotikaanvändningen och utslagningskostnader samt hjälp med att få bättre kontroll över spridning av mastit.

  • Alla fördelar som kommer med DeLaval VMS™
  • Exakt kontroll av juverhälsa och Mastitidentifiering med tidig varning med DeLaval online celltalsräknare OCC
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DeLaval VMS™ Supra

Fördelar

Alla fördelar som kommer med DeLaval VMS™

Exakt kontroll av juverhälsa och Mastitidentifiering med tidig varning med DeLaval online celltalsräknare OCC

DeLaval OCC ger exakt celltal för varje ko. Celltal i mjölktanken kan också kontrolleras. Till och med 7 dagars snitt per ko finns att tillgå. Automatiska mjölkningstillstånd baserat på avkastning och/eller tid optimerar mjölkningsintervallen. Detta ökar avkastningen per mjölkning och förbättrar juverhälsan.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar