Sorteringsgrindar

Med DeLaval sorteringsgrindar blir arbetet med att styra korna till rätt fålla mycket enkelt. Ingen stress för dina kor och samtidigt ett en god genomströmning i stallet.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Sorteringsgrindar

Produkter

DeLaval sorteringsgrind DSG3

Identifierar kor när de passerar och sorterar dem till tre olika fållor beroende på inlagda kriterier och regler.

DeLaval sorteringsgrind DSG10

DeLaval sorteringsgrind DSG10 tillsammans med driftledningssystemet DelPro™ Farm Manager kan enkelt och ekonomiskt sortera dina kor till olika fållor.

  • Möjligt att sortera till fem olika fållor
  • Sortera direkt i DelPro™
  • Tryckluftsmanövrerade grindar

DeLaval smart avskiljningsgrind SSG

Med DeLaval SSG styr du kotrafiken i stallet genom att sätta upp regler för passager i driftsledningssystemet DelPro™ Farm Manager

  • Rätt kor får tillgång till DeLaval VMS
  • Full kontroll över kotrafiken
  • Avskilj enkelt kor du vill undersöka

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar