DeLaval AMR™

Världens första helautomatiska roterande mjölkningsstall.

Fungerar bra med

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

DeLaval AMR™

Fördelar

Beräkningsbara och hållbara kostnader

De överskådliga investeringskostnaderna, möjligheten att beräkna åtgång av förbrukningsvaror och ett serviceavtal som beräknas utifrån antalet mjölkningar bidrar till att AMR blir ett kostnadsefffektivt mjölkningssystem.

Fjärdedelsmjölkning

  • Exakt mätning av mjölkmängd per fjärdedel tack vare fyra individuella mjölkmätare per mjölkningsplats..
  • Avtagning av spenkopp baserat på varje fjärdels individuella mjölkflöde.
  • Larm om avvikelser som blod i mjölken och konduktivitet.

All information samlas in per juverfjärdedel och finns sedan tillgänglig i driftsledningsprogrammet DelPro Farm Manager. Där kan du följa upp avvikelser i överskådliga rapporter.

Fem robotarmar med specifika arbetsuppgifter

Fem robotarmar med specifika arbetsuppgifter sköter mjölkningen i DeLaval AMR. Mjölkningsprocessen är snabb och likadan varje gång, vilket korna trivs med.

Rengöring av spenar och förmjölkning

Robotarmar 1 och 2 Spenförberedelserobotarna rengör, förmjölkar och torkar spenarna. Koppen och gummit som används vid förmjölkningen inte desamma som de som används för mjölkning. Detta gör att risken för att kontaminera mjölkledningarna och därmed mjölken är obefintlig.

Påsättning av spenkoppar

Robotarmar 3 och 4 Roboten som sköter spenkoppspåsättning är utrustad med dubbla magnetgripare. Roboten hämtar två spenkoppar åt gången från mjölkningsenheten och sätter dem på spenarna.

Spenspray

Robotarm 5 Spensprayroboten är placerad nära utgången där korna går av platformen för att tillåta maximal mjölkningstid. Roboten är utrustad med två spraymunstycken. Detta ger en ideal täckning av spenarna med optimal spensprayåtgång (<10ml) per ko. Roboten får information om vilken ko som står i båset.

Mjölkningsplatsen

Varje bås på plattformen är utrustat med en mjölkningsenhet som släpper fram och drar tillbaka spenkopparna under påsättning och avtagning. Mjölkningsenehterna är utvecklade för robotmjölkning men är också utrustade med ett tangentbord för manuell styrning av spenkopparna. Detta kan användas när nya djur tränas in bland annat. Varje mjölkningsenhet kan stängas ner individuellt så att mjölkningen kan fortsätta i resten av båsen under service.

Koidentifiering

En ko identifieras automatiskt av DeLaval ID systemet när det går på DeLaval AMR™. Genom att använda samma ID system som på resten av gården kan DeLaval DelPro™ Farm Manager registrera kons placering och mjölkningstillstånd. Under mjölkningen övervakas och registreras ytterligare information som avsparkningar, mjölkmängd och mjölkkvalitet per fjärdedel. Denna information kopplas till kons profil i driftsledningssystemets databas. Alla kor måste förses med DeLaval transponder eller örontransponders för att detta ska fungera.

Kontroll av DeLaval AMR™

DeLaval AMR™ kan skötas från flera olika punkter: gårdsdatorn, pekskärmen på AMR och din smartphone. Systeminställningar och kodata kontrolleras av driftsledningssystemet DeLaval DelPro™ Farm Manager. Du kan utföra allt driftsledningsarbete, inklusive styrning av AMR, från gårdsdatorn. •Genom pekskärmen som kontrollerar systemets aktivitet kan du hantera larm samt få tillgång till viss kospecifik data. Pekskärmen är placerad i mitten av det roterande mjölkningsstallet. Ytterligare en pekskärm kan placeras utanför plattformen. Ett användarvänligt gränssnitt ger dig hela tiden en bra översikt över systemet. •AMRs aktuella status kan också ses från smartphone eller platta. Detta inkluderar relevant information om mjölkningsprocessen, samt data om korna och systemet. Larm kan också skickas ut till din mobil.

Visa mer

Funktioner i DeLaval AMR

DeLaval AMR™ är det senaste inom teknologin för roterande mjölkningsstall. Med sina fem hydrauliska robotar kan upp till 1,600 automatiska mjölkningar genomföras varje dag. Det automatiska roterande mjölkningsstallet DeLaval AMR™ är utformat för att klara alla driftsledningsmodeller; batchmjölkning, delvis frivillig mjölkning eller helt frivillig mjölkning.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar