Alkaliska diskmedel

För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt att:

 • Ha tillräcklig mängd varmvatten.
 • Diskmedlet är rätt doserat.
 • Försköljning 35-40°C och inga mjölkrester kvar i sköljvattnet på slutet.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Alkaliska diskmedel

Produkter

Basix

Basix är ett klorkombinerat alkaliskt flytande diskmedel för rengöring och desinfektion av mjölkningsutrustning och tank. Basix förebygger beläggningar av fett och protein. Basix är lämpligt att användas vid mjukt till medelhårt vatten eller vid bra diskförutsättningar.

 • Stark alkali (pH=12,0), vilket förebygger fett- och proteinbeläggningar.
 • Fosfatfritt, mer miljövänligt.
 • Lättlöslig, lågskummande – effektiv rengöring och lätt att skölja bort.
Ladda ner broschyr

Super

Klorkombinerat alkaliskt diskmedel utan fosfat för mjölkningsanläggning och tank – rengör och desinficerar samtidigt. Alterneras med syradiskning.

 • Fosfatfri – liten påverkan på miljön.
 • Lättlösligt, lågskummande – lätt att skölja bort.
 • Bra om du har hårt vatten.
Ladda ner broschyr

Ultra

Klorkombinerat alkaliskt diskmedel för mjölkningsanläggning och tank – rengör och desinficerar samtidigt.

 • Det effektivaste alkaliska diskmedlet bland DeLaval flytande diskmedel.
 • Används som problemlösare när inget annat hjälper.
 • Lättlösligt, lågskummande, lätt att skölja – effektivt.
Ladda ner broschyr

DeLaval klorfritt diskmedel CFD100

Rekommenderas vid hårt vatten eller vid tuffa diskförutsättningar då man mjölkar mer än 8 timmar per dag. CFD100 innehåller en mycket effektiv komplexbildare som gör den oslagbar i rengöring vid tuffa diskförhållanden.

 • Klor-, fosfat-, och nitratfritt – låg miljö påverkan.
 • Ekonomiskt – låg dosering.
 • Skonsamt mot material i anläggningen – längre hållbarhet och renare ytor.
 • Godkänt av Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

DeLaval Alkali 1+

DeLaval 1+ är ett pulverdiskmedel som används vid varje diskning av såväl mjölkningsanläggning som tank.

 • Förhindrar mjölksten.
 • Avfettar och skyddar gummi.
 • Effektivt, lättlösligt pulver.
Ladda ner broschyr

Klorfritt pulverdiskmedel

DeLaval klorfritt pulverdiskmedel är ett högpresterande pulverdiskmedel för mjölkanläggning och mjölktank. Utvecklat för att ge maximal rengöringseffekt i alla vattenförhållanden.

 • Snäll mot utrustning = längre livslängd på utrustningen.
 • Kompatibel med mejeriernas efterfrågan på klorfritt diskmedel.
 • Högre stabilitet jämfört med flytande tvättmedel.
Ladda ner broschyr

DeLaval klorfritt diskmedel 25

Rekommenderas vid mjukt- till medelhårt vatten eller vid bra diskförutsättningar. Används då mjölkningstiden inte överskrider 8 timmar per dag.

 • Klor-, fosfat-, och nitratfritt – låg miljö påverkan.
 • Ekonomiskt – låg dosering.
 • Skonsamt mot material i anläggningen – längre hållbarhet och renare ytor.
 • Godkänt av Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar