Alkaliska diskmedel

För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt att:

 • Ha tillräcklig mängd varmvatten.
 • Diskmedlet är rätt doserat.
 • Försköljning 35-40°C och inga mjölkrester kvar i sköljvattnet på slutet.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Alkaliska diskmedel

Produkter

UltraClean

UltraClean, en formula som använts i många år och som testats och utformats för att fungera tillsammans med DeLaval mjölkningsutrustning. UltraClean är effektivt i alla typer av vatten, oavsett vattenhårdhet, och är särskilt lämpat för hårt vatten. Det är ett utmärkt val vid alkaliedominerad diskning för att effektivt avlägsna mjölkfett och proteinrester. En effektiv diskningsrutin bidrar till högsta möjliga mjölkkvalitet och minskar risken för bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen.

 • Hög komplexbildningskapacitet för att förhindra mineralavlagringar
 • Innehåller klor för att effektivt påverka mjölkprotein & hög akalinitet för att avlägsna fett
 • För alla vattenförhållanden (dH) och diskningsrutiner (alkaliedominerad disk eller växeldisk)
Ladda ner broschyr

SuperClean

SuperClean, en formula som använts i många år ochsom testats och utformats för att fungera tillsammans med DeLaval mjölkningsutrustning. SuperClean är en klorbaserad rengöringsprodukt för mjölknings- och kylningsutrustning som avlägsnar mjölkfett och proteinrester. En effektiv diskningsrutin bidrar till högsta möjliga mjölkkvalitet och minskar risken för bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen.

 • Med hög alkalinitet för att avlägsna mjölkfett och med komplexbildare för att minska risken för mineralavlagringar
 • Innehåller extra klor för att effektivt avlägsna proteinrester
 • Utmärkt för alkaliedominerad diskning i mjukt till medelhårt vatten eller växeldisk i alla vattenförhållanden
Ladda ner broschyr

DeLaval klorfritt diskmedel CFD100

DeLaval klorfritt diskmedel CFD100 är ett flytande alkaliskt diskmedel med hög miljöprofil, utan att kompromissa med diskningsresultatet. CFD100 är en produkt som är väl lämpad för klorfri diskning utan desinfektion, även i de mest krävande vattentyper. En effektiv diskningsrutin bidrar till högsta möjliga mjölkkvalitet och minskar risken för bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen.

 • Mycket begränsat ekologiskt avtryck med minimal inverkan på miljön.
 • Koncentrerad formula för att påverka mjölkrester i mjölknings- och kylningsutrustning.
 • För växel- eller alkalidominerad disk, även i mycket hårt vatten.
Ladda ner broschyr

DeLaval Alkali 1+

DeLaval 1+ är ett pulverdiskmedel som används vid varje diskning av såväl mjölkningsanläggning som tank.

 • Förhindrar mjölksten.
 • Avfettar och skyddar gummi.
 • Effektivt, lättlösligt pulver.
Ladda ner broschyr

Klorfritt pulverdiskmedel

DeLaval klorfritt pulverdiskmedel är ett högpresterande pulverdiskmedel för mjölkanläggning och mjölktank. Utvecklat för att ge maximal rengöringseffekt i alla vattenförhållanden.

 • Snäll mot utrustning = längre livslängd på utrustningen.
 • Kompatibel med mejeriernas efterfrågan på klorfritt diskmedel.
 • Högre stabilitet jämfört med flytande tvättmedel.
Ladda ner broschyr

DeLaval klorfritt diskmedel 25

DeLaval klorfritt diskmedel CFD25 är ett flytande alkaliskt diskmedel med hög miljöprofil, utan att kompromissa med diskningsresultatet. Diskmedlet är fritt från klor och fosfor som den effektivt rengör mjölkningsutrustning och kyltankar. En effektiv diskningsrutin bidrar till högsta möjliga mjölkkvalitet och minskar risken för bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen.

 • Mycket begränsat ekologiskt avtryck med minimal inverkan på miljön.
 • Genom sina effektiva rengörande egenskaper begränsas bakterietillväxten.
 • Används för växel-och alkaliedominerad disk i mjukt till medelhårt vatten.
Ladda ner broschyr

BasixClean

BasixClean, en formula som använts i många år och som testats och utformats för att fungera tillsammans med DeLaval mjölkningsutrustning. BasixClean är en klorbaserad rengöringsprodukt för mjölknings- och kylningsutrustning som avlägsnar mjölkfett och proteinrester och som bidrar till att hålla din utrustning så ren som möjligt. En effektiv diskningsrutin bidrar till högsta möjliga mjölkkvalitet och minskar risken för bakterietillväxt i mjölkningsutrustningen.

 • Hög alkalinitet för att avlägsna fett och med klor för att bryta ner proteinrester.
 • God komplexbildningskapacitet för att påverka mineraler.
 • För alkaliedominerad diskning i mjukt vatten eller för växeldisk i alla typer av vatten.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar