Juverhälsa och hygien

God förbehandling av spenarna ger en snabbare mjölkning och använd alltid en ny juverduk till varje ko för att undvika smitta.

Stimulera och rengör noggrant - det tjänar du på

Forskning visar att effektiv stimulering av kon före mjökning har positiv inverkan på juverhälsan. God förbehandling ger en snabbare mjölkning och bidrar till attt säkra fullständig urmjölkning genom stimulering och god oxytocineffekt.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar