Spendopp

Använd spendopp eller spenspray regelbundet för bättre juverhälsa.

 • Desinficerande
 • Mjukgörande
 • Långtidsverkande
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Bra Kemråd - miljögodkända produkter för ekologisk mjölkproduktion (KRAV)

De svenska mejeriföretagen och LRF Mjölk samarbetar kring gemensamma kemikaliefrågor. En utgångspunkt i arbetet är att kemikaliehanteringen i svensk mjölkproduktion ska ske med stor miljöhänsyn. Branschen har tagit fram kriterier för miljöbedömning av de kemikalier som används på gården. Bedömningen av kemikalier utförs, efter ansökan från tillverkare eller leverantörer, av en oberoende tredje part, konsultföretaget Goodpoint AB. Bra Kemråds rekommendationer är en viktig guide i arbetet för en hållbar svensk mjölkproduktion.

Unika spendopp med DeLavals unika teknologier

I-tech – Ökar desinfektionsförmågan hos jod genom högre andel återbildande och långtidsverkande fritt jod. ACT- Advanced Conditiong Technology ger effektivt hudvårdande egenskaper som når djupt in i spenhuden. Barrier technology - Barriär- och filmbildande flexibelt skydd, utan dropp, med kemiskt och fysiskt skydd. AHP - Gör det möjligt att använda väteperoxid som kraftfullt desinfektionsmedel i spendopp.

Spendopp

Produkter

Tri-Fender™ - premiumspendopp med jod, perfekt för VMS

Tri-Fender™ är ett utmärkt jodbaserat spendopp/spray med såväl I-tech- och ACT-teknologi. I-tech ger extra desinfektionskraft genom att återbilda fritt jod. ACT- Advanced Conditioning Technology ger mycket hudvårdande egenskaper.

 • Balanserad halt mjukgörare – spenhuden återfettas effektivt.
 • Hög halt fritt jod – säker desinfektion under lång tid.
 • Sprayvänligt spendopp – godkänt för VMS.
Ladda ner broschyr

Dipal Conc/Dipal RTU - basspendopp med jod (Bra Kemråd)

Dipal™ är ett jodbaserat spendopp av traditionell typ, som är effektivt bakteriedödande. Innehåller 4% mjukgörare, som håller spenarna mjuka och smidiga. Jodhalten är 1500 ppm i färdig brukslösning.

 • Dipal kan både doppas och sprayas.
 • Finns både koncentrerat (1+4) och färdigblandat.
 • Räcker länge.
 • KRAV och Arlagården samt Bra Kemråd
Ladda ner broschyr

Proactive™ Plus - premiumspendoppp med jod (Bra Kemråd)

Proactive™ Plus är ett utmärkt jodbaserat spendopp/spray med såväl I-tech- och ACT-teknologi. I-tech ger extra desinfektionskraft genom att återbilda fritt jod. ACT- Advanced Conditioning Technology ger mycket hudvårdande egenskaper.

 • Unikt hudvårdande egenskaper.
 • Snabb, bred och säker desinfektion.
 • pH-värde nära spenhudens eget.
 • Kan användas i VMS.
 • KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

IodoFence™ - filmbildande premiumspendopp med jod med barriär och solskydd

IodoFence™ är ett flytande spendopp som har en mycket effektiv bakteriedödande verkan tack vare den höga och stabila nivån av fritt jod (I-Tech). IodoFence™ har även utmärkta hudvårdande egenskaper. (ACT, Advanced Conditioning Technology) som håller spenhuden mjuk och smidig.

 • Effektivt bakteriedödande spendopp baserat på jod.
 • Filmbarriär bildas på spenarna.
 • Solskyddsfaktor -filmen ger ett skydd på 6,24 SPF.
Ladda ner broschyr

Hamra Red™ - spendopp med klorhexidin

Ett effektivt spendoppningsmedel, skonsamt mot huden och med mjukgörande effekt. Innehåller klorhexidin, som är ett effektivt desinfektionsmedel som snabbt dödar de flesta bakterier.

 • Mjukgör spenen och motverkar uttorkning av huden.
 • Dödar bakterier effektivt.
 • Kladdar inte – fläckar varken händer eller kläder.
Ladda ner broschyr

DeLaval Prima - med väteperoxid, utmärkt för VMS (Bra Kemråd)

DeLaval Prima är ett desinficerande spendopp för doppning eller sprayning av spenen. Desinficerande substans är väteperoxid. Prima innehåller hög andel mjukgörare (10% Glycerin).

 • Bra mjukgörande förmåga, gör spenarna mjuka och fina.
 • Prima sitter kvar länge på spenen.
 • Rekommenderas att använda i VMS.
 • KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

Prima Plus

Effektivt spendopp med en välbalanserad blandning av två aktiva ingredienser; väteperoxid och salicylsyra

 • Utmärkt att spraya
 • Hudvänlig och mjukgörande
 • Tydlig orange färg
 • KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar