Spendopp

Använd spendopp eller spenspray regelbundet för bättre juverhälsa.

 • Desinficerande
 • Mjukgörande
 • Långtidsverkande
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

LRF Mjölk Kemikalieråd

Sveriges mejeriföreningar har bildat ett branschgemensamt kemikalieråd som ska samarbeta kring gemensamma kemikaliefrågor. Övergripande utgångspunkt i mejeriernas gemensamma kemikaliearbete är helhetssyn på hälsa och miljö samt krav på god funktion. Kemikalierådet har tagit fram en bas för miljöbedömning av de kemikalier som används i mjölkproduktionens olika delar. Det finns en klar ambition att kemikaliehanteringen i svensk mjölkproduktion ska ske med stor miljöhänsyn. LRF Mjölks styrelse har fattat ett branschgemensamt beslut om att Kemikalierådets rekommendationer bör tillämpas. Samtliga landets mejeriföreningar har valt att följa denna policy. Därför kommer Kemikalierådets rekommendationer att vara en viktig guide i arbetet mot en hållbar svensk mjölkproduktion. Miljögodkända produkter är godkända för att användas på gårdar i anslutning till IP Sigill och i ekologisk mjölkproduktion enligt KRAV.

Spendopp

Produkter

Tri-Fender™ - premiumspendopp, perfekt för VMS

Tri-Fender™ är ett helt nytt typ av jodbaserat spendoppningsmedel som förenar mycket goda och tillförlitliga hudvårdande egenskaper med desinfektion av spenhuden. Tekniken kallas ACT – Advanced Conditioning Technology.

 • Balanserad halt mjukgörare – spenhuden återfettas effektivt.
 • Hög halt fritt jod – säker desinfektion under lång tid.
 • Sprayvänligt spendopp – godkänt för VMS.

Dipal Conc/Dipal RTU

Dipal™ är ett jodbaserat spendopp av traditionell typ, som är effektivt bakteriedödande. Innehåller 5 % mjukgörare, som håller spenarna mjuka och smidiga. Jodhalten är 1500 ppm i färdig brukslösning.

 • Dipal kan både doppas och sprayas.
 • Finns både concentrerat och färdigblandad.
 • Räcker länge.
Ladda ner broschyr

Proactive™ Plus

Proactive™ Plus är ett jodbaserat spendoppningsmedel som förenar mycket goda och tillförlitliga hudvårdande egenskaper med desinfektion av spenhuden. Tekniken kallas ACT – Advanced Conditioning Technology.

 • Unikt hudvårdande egenskaper.
 • Snabb, bred och säker desinfektion.
 • pH-värde nära spenhudens eget.
 • Kan användas i VMS.
 • KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

IodoFence™

IodoFence™ är ett flytande spendopp som har en mycket effektiv bakteriedödande verkan tack vare den höga och stabila nivån av fritt jod (I-Tech). IodoFence™ har även utmärkta hudvårdande egenskaper. (ACT, Advanced Conditioning Technology) som håller spenhuden mjuk och smidig.

 • Effektivt bakteriedödande spendopp baserat på jod.
 • Filmbarriär bildas på spenarna.
 • Solskyddsfaktor -filmen ger ett skydd på 6,24 SPF.
Ladda ner broschyr

Hamra Red™

Ett effektivt spendoppningsmedel, skonsamt mot huden och med mjukgörande effekt. Innehåller klorhexidin, som är ett effektivt desinfektionsmedel som snabbt dödar de flesta bakterier.

 • Mjukgör spenen och motverkar uttorkning av huden.
 • Dödar bakterier effektivt.
 • Kladdar inte – fläckar varken händer eller kläder.
Ladda ner broschyr

DeLaval Prima

DeLaval Prima är ett desinficerande spendopp för doppning eller sprayning av spenen. Desinficerande substans är väteperoxid. Prima innehåller hög andel mjukgörare (10% Glycerin).

 • Bra mjukgörande förmåga, gör spenarna mjuka och fina.
 • Prima sitter kvar länge på spenen.
 • Rekommenderas att använda i VMS.
 • KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar