Kyla för DeLaval VMS™

DeLaval har tagit fram några olika lösningar med olika fördelar för att mjölken ska kylas optimalt.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Kyla för DeLaval VMS™

Produkter

DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC

Den unika kyllösningen i DeLaval system för frivillig mjölkning VMS baseras på vårt patenterade koncept med flödeskontrollerad kylning. DeLaval VMS informerar kyltanken om hur mycket mjölk som skickas till tanken. Tanken anpassar sedan sin kylningskapacitet efter mjölkmängden.

  • Kylningen anpassas till mängden mjölk som levereras från VMS.
  • En kostnadseffektiv lösning som inte kompromissar med mjölkkvaliteten.

DeLaval bufferttank DBV

DVB är utformad för att vara en bufferttank under tiden lagringstanken töms och diskas. I denna tank finns möjlighet att som tillval få kylning av mjölken under tiden den buffras så att den kommer kyld till lagringstanken när den är färdigdiskad.

  • Buffertkapacitet: 1150 eller 1600 kg.
  • Kylning i bufferttank: Ja, som tillval.

DeLaval bufferttank BVV

DeLaval bufferttank BVV är en produkt som har utformats för automatiska mjölkningssystem. När kyltanken töms och diskas tar bufferttanken emot mjölken så att det automatiska mjölkningssystemet kan köras kontinuerligt utan avbrott. Diskningen av bufferttanken kan initieras både manuellt och av det automatiska mjölkningssystemet.

  • Med DeLaval BVV blir det inga mjölkningsstopp när lagringstanken diskas.
  • Mjölkhämtning kan ske när det passar mejeribilen.
  • Finns i tre storlekar: 300 liter, 600 liter och 800 liter.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar