Product Image

DeLaval kyltank DXCEM

Den hyperovala kyltanken DeLaval DXCEM passar stora mjölkgårdar, med kapaciteter på 14 000 till 32 000 liter och två olika diameterstorlekar.

  • Kyler effektivt stora mängder mjölk.
  • Har två omrörarblad.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar