Product Image

DeLaval kyltank DXS3

DeLaval silotank DX3S har en effektiv kylning redan av de första litrarna mjölk som kommer in i den tomma tanken.

  • Den har två olika hastigheter på omrörningen som anpassas till mängden mjölk i tanken.
  • Den har ett översvämningsskydd som gör att VMS slutar mjölka när tanken är 90% full och du får larm.
  • DeLaval silotank DX3S passar lika bra på gårdar med mjölkningsstall tack vare sin betydande lagringskapacitet.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar