Product Image

DeLaval kalvamma CF150X

DeLaval kalvamma CF150X kombinerar en mjölkstation med en helt integrerad kraftfoderstation. CF150X finns också med två mjölkstationer. CF150X styrs av utfodringsprocessorn FP204X som gör det möjligt att lägga upp utfodringsplaner för grupper av kalvar, eller för enskilda kalvar.

  • Avvänjning kan styras automatiskt baserat på kalvens kraftfoderintag.
  • Du kan utfodra din kalvar med mjölk eller mjölkersättning eller en kombination av båda.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar