Product Image

DeLaval kalvutfodringsautomat CF500S & CF1000S

Med DeLaval CF500S kan du ha en eller två mjölkstationer. En station kan klarar enkelt att ta hand om den rekommenderade gruppstorleken om 8-10 kalvar vilket innebär att utfodringsautomatens kapacitet är 20 kalvar. Med CF1000S kan du styra upp till fyra mjölkstationer vilket innebär 40 kalvar.

  • Hållbar, har lågt underhållsbehov.
  • Erbjuder en mängd funktioner för avancerad kalvskötsel.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar