Kalvutfodring

Automatiska utfodringssystem minskar tidsåtgången för arbetskrävande sysslor och ger lantbrukaren tid att koncentrera sig på viktiga saker som foderintag och djurens allmänna kondition.

Automatisk utfodring

Forskning visar att datoriserade system för kalvuppfödning kan förbättra hälsan, minska arbetsinsatsen och öka tillväxten betydligt.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar