Drivenhet till hydraulisk utgödsling i öppna rännor

Product Image

DeLaval hydraulaggregat

Med detta hydraulaggregat kan du räkna med en trygg och säker drift under många år.

  • Enkelt att justera vändtrycket
  • Tystgående hydraulpump ger tyst i stallet (55-60 dB)
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar