Styrskåp för hydraulisk utgödsling i öppna rännor

Välj mellan manuell start eller helautomatisk styrning av hela utgödslingssystemet.

Product Image

DeLaval kontrollbox BH1

Detta är den enklaste kontrollboxen i sortimentet. Den kontrollerar hydrauliska utgödslingssystem för öppna rännor. Den passar för system med ett aggregat, där en hydraulisk cylinder, eller en grupp av cylindrar, går parallellt eller i serie. Kontrollboxen kräver manuell start och genom att använda luftgränsläge kan utgödslingen parkeras automatiskt.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar