Användningsområden

I sortimentet finns flera olika system för rengöring under täckning. DeLaval har system för rengöring i kulvert och transport med hjälp av hydraulisk tryckare. I sortimentet finns även hydraulisk rengöring i uppbundna ladugårdar samt hydraulisk rengöring under spalt i skrapgångar och tvärkulvertar.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Användningsområden

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar