Dränkbara pumpar

Pålitliga och slitstarka pumpar. Pumparna klarar alla "vätskor" (brandfarliga vätskor får ej pumpas) som förekommer på gårdar.

  • Anpassade för lantbruket
  • Klarar även fastar partiklar från 38-45 mm (beroende på pump)
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Användningsområden

Pumpning av vatten, pressvatten, urin och avloppsvatten.

Dränkbara pumpar

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar