Gizlilik Politikası

Bu beyan, DeLaval'ın DeLaval.com ve ilişkili web siteleriyle (birlikte web siteleri olarak anılacaktır) bağlantılı olarak sizinle ilgili verileri ne zaman, nasıl ve hangi amaçlarla işlediğini (ör. topladığını, oluşturduğunu, tuttuğunu, kullandığını ve ifşa ettiğini) açıklamaktadır.

Web siteleriyle bağlantılı olarak çerezlerin nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen DeLaval.com Çerezler  beyanına bakınız.

VERİ KATEGORİLERİ

Web siteleriyle bağlantılı olarak sizinle ilgili aşağıdaki veri kategorileri, DeLaval tarafından işlenebilir:

(a)                Web sitelerine erişmek için kullandığınız cihaz ve tarayıcıyla (ör. IP adresi, çerez tanımlayıcıları, cihaz türü ve tarayıcı türü) ve tarama etkinliğinizle ilgili (örneğin, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz) otomatik olarak toplanan veriler.

(b)                Bültenlere ve kampanyalara kaydolduğunuzda, iletişim formları üzerinden mesaj gönderirken veya web sitelerinde diğer web formlarını kullandığınızda gönüllü olarak gönderilen veriler.

VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan sizinle ilgili veriler, web sitelerini yönetmek ve işletmek, web sitelerinin kullanımını izlemek ve analiz etmek, web sitelerinin işlevselliğini ve içeriğini optimize etmek ve web sitelerini daha da geliştirmek için kullanılabilir. Web sitelerinde web formlarıyla gönderdiğiniz veriler, ilgili formlarla bağlantılı olarak tanımlanmış amaçlar için (ör. belirli bir kampanyaya sizi kaydetmek veya size bültenleri göndermek için) işlenecektir.

Üçüncü tarafların web siteleriyle bağlantılı olarak sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediğine ilişkin bir açıklama için lütfen aşağıdaki “Üçüncü Taraf Hizmetleri” bölümüne bakınız.

ALICILAR

Web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan veriler yukarıda belirtilen amaçlar için, DeLaval Grubu'ndaki (DeLaval Holding AB ve DeLaval Holding AB tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen her kuruluş) herhangi bir kuruluşa ifşa edilebilir ve bu kuruluş tarafından işlenebilir. Ayrıca, DeLaval yukarıda belirtilen amaçlar için, DeLaval adına belirli faaliyetleri (ör. veri saklama) yürütmek için hizmet sağlayıcılarını kullanabilir. Bu hizmet sağlayıcıları, bu tür amaçlarla verilere erişebilir. Bu durumda DeLaval, hizmet sağlayıcıların verileri korumasını ve başka amaçlar için kullanmadığını temin etmek için gerekli önlemleri alır. Hangi hizmet sağlayıcılarının, eğer varsa, hangi amaçlarla DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan sizinle ilgili verilere erişiminin olduğunu öğrenmek için aşağıdaki “Daha Fazla Bilgi” bölümünde belirtildiği gibi lütfen DeLaval ile iletişime geçiniz.

Yukarıda belirtilenler dışında, web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan veriler yalnızca toplu/anonimleştirilmiş halde (bireylerin adları, tüzel kişiler, çiftlikler vs. kaldırılacak veya anonim ya da gerçek olmayan kimlikleyicilerle değiştirilecektir) paylaşılacaktır.

Üçüncü tarafların web siteleriyle bağlantılı olarak sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediğine ilişkin bir açıklama için lütfen aşağıdaki “Üçüncü Taraf Hizmetleri” bölümüne bakınız.

ONAY VE YASAL DAYANAK

Web sitelerinde bir web formuyla veri göndererek, bu tür verilerin bu formla ilişkili olarak tanımlanan amaçlar için kullanımını kabul etmiş olursunuz. DeLaval'ın sizinle ilgili verileri onayınız olmadan kullanması durumunda, verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, işlemenin DeLaval tarafından izlenen meşru menfaatler (yukarıda belirtilen amaçlar) için gerekli olduğudur ve menfaatler dengesi baz alınarak DeLaval, menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmadığını varsaymaktadır. Sizinle ilgili verilerin belirli bir şekilde işlenmesi yasal zorunluluklara uymak için de gerekli olabilir.

TUTMA VE GÜVENLİK

Web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan veriler, yukarıda belirtilen işleme amaçları için makul olarak gerekli olandan daha uzun bir süre tutulmayacaktır. DeLaval (ya da mevcut olduğu durumda, hizmet sağlayıcıları) verilerin işlenmesi ve doğası ile temsil edilen risklere uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamıştır. Bu önlemler şunlar için uygulanmaktadır: (a) verilere yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilmesini sağlamak; (b) verilere erişmesi istenilenler dışında verilere erişmek için herhangi bir personelin yetkili olmadığından emin olmak; (c) tüm yetkili personelin verilerin gizli tutulması için uygun yükümlülüklere tabi olmasını sağlamak; ve (d) verileri yetkisiz ifşa ve erişim ve kazara veya yasa dışı imha, kayıp ve değiştirmelere karşı korumak.

Web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından toplanan veya oluşturulan veriler öncelikle Avrupa Birliği'nde tutulacaktır, ancak yukarıda belirtilen amaçlar ve sınırlamalarla DeLaval Grubu'nun bulunduğu ve DeLaval'ın hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini sürdürdüğü web sitelerine eriştiğiniz herhangi bir yere aktarılabilir. Sizin tarafınızdan talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu hallerde, Avrupa Birliği'nden veya AB Komisyonu'nun kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamaya kararlı olduğu diğer ülkeler ve bölgelerden veri aktarılacaktır. Böyle bir koruma düzeyini sağlamayan bir ülke veya bölgeye, DeLaval, verilerin yeterince korunmasını sağlamak için uygun ek tedbirler (ör. 2010/87/AB sayılı 5 Şubat 2010 tarihli AB Komisyon Kararının Ekinde yer alan “Standart Sözleşme Maddeleri”) uygulayacaktır. Verilerin hangi ülkelere ve bölgelere aktarıldığını ve hangi tedbirlerin alındığını öğrenmek için, aşağıdaki “Daha Fazla Bilgi” bölümünde belirtildiği gibi lütfen DeLaval ile iletişime geçiniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

Web siteleriyle bağlantılı olarak, aşağıda açıklanan üçüncü taraf hizmetleri istatistikleri toplamak ve hedefli reklamlar sunmak için kullanılır. Hizmetlerin ilgili sağlayıcıları, DeLaval'a hizmet vermek amacıyla sizinle ilgili verileri toplayabilir. Bununla birlikte, DeLaval sadece toplu halde istatistiklere erişir.

AdRoll (https://www.adroll.com) hedefli reklamlar sunmak için kullanılır. AdRoll, ziyaretçi davranışını izlemek için çerezleri, pikselleri izleme ve ilgili teknolojileri kullanır. Bilgiler, sizinle alakalı reklamları hazırlamak için AdRoll Advertising Limited tarafından işlenir. AdRoll Advertising Limited'in sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğini öğrenmek için lütfen AdRoll'un Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne (https://www.adroll.com/about/privacy) bakınız. AdRoll’un hedefli reklamlarını, genellikle AdRoll reklamlarının köşesinde görünen mavi simgeye tıklayarak veya burayı tıklayarak kaldırabilirsiniz. Çevrimiçi Seçenekleriniz (http://www.youronlinechoices.com/), Dijital Reklam İttifakı (http://www.aboutads.info/choices/) veya Ağ Reklamcılığı Girişimi (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/) tarafından sağlanan devre dışı bırakma araçlarını kullanarak hedeflenmiş reklamları kaldırabilirsiniz.

Ziyaretçilerin web sitelerini nasıl kullandığını analiz etmek için Google Analytics (http://www.google.com/analytics) kullanılır. Google Analytics, ziyaretçi davranışını izlemek için çerezleri kullanır. Bilgiler, web siteleri için web sitesi etkinliği hakkında istatistiksel raporlar derlemek ve DeLaval'a (yukarıda açıklanan amaçlar için DeLaval tarafından kullanılan) bu tür raporlar sağlamak için Google Inc. tarafından işlenir. Google Inc.’in sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işleyebildiğini öğrenmek için lütfen Google’ın Gizlilik Politikası’na (https://www.google.com/policies/privacy/) bakınız. Google Analytics'ten çıkmak için Google Analytics'i devre dışı bırakma sayfasını (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ziyaret ediniz ve tarayıcınız için eklentiyi yükleyiniz.

Facebook’un Dönüşüm İzleme Pixel hizmeti, Facebook reklamlarının etkilerini izlemek için kullanılır. Facebook Inc., bir Facebook reklamını tıklayarak bir web sitesine yönlendirildikten sonra ziyaretçilerin eylemlerini takip etmek için çerezleri, izleme piksellerini ve ilgili teknolojileri kullanır. Bilgiler, Facebook reklamlarının etkililiği hakkında istatistiksel raporlar derlemek ve DeLaval'a (yukarıda açıklanan amaçlar için DeLaval tarafından kullanılan) bu tür raporlar sağlamak için Facebook Inc. tarafından işlenir. Facebook Inc.’in sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işleyebildiğini öğrenmek için lütfen Facebook'un Gizlilik Politikası’na (https://www.facebook.com/about/privacy/) bakınız. Dönüşüm İzleme Pixel hizmetinden çıkmak için, Facebook’un devre dışı bırakma sayfasını (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) ziyaret ediniz ve talimatları takip ediniz.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com), ziyaretçilerin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında bilgi edinmek için kullanılır. CrazyEgg, web sitesine erişmek için kullandığınız cihaz ve tarayıcıyla ilgili verileri toplar. Bilgiler, web sitelerinin ziyaretçilerinin kollektif davranışları hakkında istatistiksel raporlar derlemek ve DeLaval'a (yukarıda açıklanan amaçlar için DeLaval tarafından kullanılan) bu tür raporlar sağlamak için Crazy Egg, Inc. tarafından işlenir. Crazy Egg, Inc.’in sizinle ilgili verileri nasıl ve hangi amaçlarla işleyebildiğini öğrenmek için lütfen Crazy Egg Gizlilik Politikası’na (https://www.crazyegg.com/privacy) bakınız. Crazzy Egg'ten çıkmak için, Crazzy Egg'in devre dışı bırakma sayfasını (https://www.crazyegg.com/opt-out) ziyaret ediniz ve talimatları takip ediniz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Yürürlükteki yasalar uyarınca kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, Siz, DeLaval'ın sizinle ilgili verileri işleme konusundaki bilgileri, bu tür verilere (yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde, bu veriyi iletme hakkıyla) erişim için ve DeLaval'dan yanlış, eksik, kafa karıştırıcı, güncel olmayan veya yasadışı olan sizinle ilgili verilerin düzeltilmesi, tamamlanması, güncellenmesi, kilitlenmesi veya silinmesini talep etmek için isteme hakkına sahipsiniz. Meşru gerekçelere dayanarak, sizinle ilgili verilerin işlenmesine (özellikle geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca bunu yapma hakkına sahipseniz) ve bu tür verilerin işlenmesi ile ilgili olarak tarafınızdan verilen herhangi bir onayı, sadece ileriye dönük etkiyle, geri çekme ve itirazda bulunma hakkınız vardır. Sizinle ilgili Verilerin işlenmesinin yürürlükteki kanunlara aykırı olduğunu düşünürseniz, şahsen ilgili denetleme makamına şikayette de bulunabilirsiniz.

DeLaval’ın sizinle ilgili verileri işlemesine ilişkin talepler aşağıda belirtilen adresten DeLaval'a ("Data Protection Officer''/ Veri Koruma Görevlisinin dikkatine) gönderilmesiyle yapılabilir.

VERİ KONTROLÖRÜ VE VERİ KORUMA GÖREVLİSİ

DeLaval International AB (şirket sicil numarası 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, İsveç) web siteleriyle bağlantılı olarak DeLaval tarafından işlenen verilerin “kontrolörü”dür.

DeLaval International AB'nin Veri Koruma Görevlisi ile iletişim kurmak için yukarıda belirtilen adrese ''Data Protoction Officer'' dikkatine bir mektup gönderiniz.

BU BEYANIN GÜNCELLEMELERİ

Web sitelerine gelecekte ek işlevler eklenebilir. DeLaval, bu yeni işlevlere ilişkin DeLaval'ın verileri nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğini açıklamak için bu beyanı güncelleyecektir. Ayrıca DeLaval, web siteleriyle bağlantılı olarak ek kapsamı veya verilerin işlenme amaçlarını açıklamak için bu beyanı güncelleyebilir.

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için