Buzağı besleyiciler

Kârlı süt üretimi sağlıklı, yüksek verimli ineklere dayalıdır. Bugünün buzağıları yarının yüksek performanslı inekleri olduklarından, onları büyütme şekliniz büyük farklılık yaratabilir. Sağlıklı ve hızlı büyüyen buzağılar, uzun yıllar verimli olan yüksek verimli ineklere dönüşerek sizi ödüllendireceklerdir.

En yakın başvuru

DeLaval bayii

Buzağı besleyiciler

Ürünler

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için