Sürü Yönetimi

Bir süt çiftliğini yönetmek kolay bir iş değildir. 50 ya da 5.000 sağmal inek olan sürünüz olsun fark etmez. Sürünüzün ihtiyaçlarını anlamak, performanslarını değerlendirmek ve ineklerdeki en iyi bakımı sağlamak doğru desteğe ihtiyaç vardır.

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için