DeLaval MidiLine™ ML2100

DeLaval MidiLine™ ML2100 en üst düzeyde düşük girdi, yüksek iş üretimi sağlayan toplu sağım sistemidir. Çukurun ortasına yerleştirilmiş her bir başlığın maksimum kullanımını sağlar. Sağımhanenin her iki tarafına da hizmet vermek için sallanır – başlık açısından çok verimlidir.

  • Azaltılmış işçilik masrafları
  • Hızlı ve verimli sağım
  • Özelleştirilmiş otomasyon

Tarafından geliştirilmiş

En yakın başvuru

DeLaval bayii

DeLaval MidiLine™ ML2100

Temel Yararlar

Azaltılmış işçilik masrafları

Sürü yönetimi günlük işlere yardımcı olur ve sürüyü idare etmeniz ve kârlılığı artırmanız için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri sağlar. Otomatikleştirilmiş, hayvana özel sağım ve yemleme sistemi iş yükünü azaltır. Otomatik yıkama sistemi sağım teknolojisinin gereksinimlerine göre mükemmel bir şekilde geliştirilmiştir.

Hızlı ve verimli sağım

İneğin mükemmel bir şekilde yerleşmesiyle, yüksek derecede çalışan ve inek konforu elde edebilirsiniz. Sallanan Kol konforu ve etkinliği iyileştirir. Sağım çukurunda açıklık sağlar ve sağım ünitesinin memeye daha iyi yerleşmesine yardım eder.

Özelleştirilmiş otomasyon

Süt seviye ölçer, otomatik sağım ünitesi (ACR) veya sürü yönetim sistemine tam ulaşımlı bir sağım nokta kontrolörü, hangisi olursa olsun, MidiLine sistemi ihtiyaçlarınız için mükemmel bir şekilde özelleştirilebilir. DelPro ™ sürü yönetim sistemi de ineklerin otomatik bir şekilde ayrılmalarını, otomasyonlu sağım sistemlerini ve sağımın izlenmesini mümkün kılar.

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için