Product Image

DeLaval DelPro™ sağım ünitesi MU450

DelPro™ MU450’de süt verimini tahmin eden ve başlık çıkarıcılar için süt akış bilgisi sağlayan bir süt göstergesi vardır. Bu ünite de DeLaval DelPro™ süt hayvancılığı yönetim sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Tahmini süt bilgisi (ICAR değil) DelPro™ MU480’de olduğu kadar kapsamlı şekilde kullanılamasa bile sağım işlemi esnasında otomatik olarak değerli bilgi gönderilip alınır. Sağımcının tutarlı bir sağım rutini izlemesi durumunda, MU450 inek numaralarını tanımlayan ve gösteren Akıllı tanımlamadan da yararlanabilir. DelPro™ MU450’de, otomatik başlık çıkarma ve süt salmayı teşvik etmeye yardım eden ve meme başlarına nazik olan meşhur Duovac sistemimiz vardır. DelPro™ MU450 bağımsız olarak veya DeLaval DelPro™ süt hayvancılığı yönetim programına kablosuz bağlantılı olarak monte edilebilir.

En yakın başvuru

DeLaval bayii

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için