Product Image

DeLaval PMU portatif sağım ünitesi

DeLaval PMU, inekler sağımhanede sağılırken elde edilen performansın aynısını sağlayan hareketli bir sağım ünitesidir. ISO onaylı sistem, sabit bir vakum için yeterli vakum rezervi ve doğru nabız hızını garanti eder ve PMU ineklerin sağlığını tehlikeye atmaz. Bir yedekleme sistemi veya ana sağım ünitesi olarak kullanılabilir ve ergonomik yapısı tutma ve çalıştırma işlemlerinin kolay olmasını sağlar.

En yakın başvuru

DeLaval bayii

DeLaval bayinize başvurun

Genel sorular için