"A kezdeti nehézségek után a VMS rendszer pár hónapon belül beállt, mind a tehenek mind a telepi dolgozók megtanulták az új fejési módot."

A magyarszéki fejőrobotos gazdaság fő profilja a tejtermelés, amely 195 fejőstehénen és szaporulatán alapul. A tehenek kétharmada Holstein típusú, a többi pedig Jersey.

hero_magyarszek.jpg

LUKOVICS és TÁRSA Mezőgazdasági Kft.

Magyarszék, Magyarország

LUKOVICS és TÁRSA Mezőgazdasági Kft.

ÁLLOMÁNY TÍPUSA

Holstein, Jersey

ÁLLOMÁNY MÉRETE

195

rendszer

Jelenleg 300 ha szántón és 40 ha legelőn gazdálkodnak. A gazdaságban 18 dolgozó látja el a feladatokat. Közvetlen tejértékesítéssel is foglalkoznak három kisteherautóval járják a megye településeit, ahol a megtermelt tej 50 %-át közvetlenül értékesítik, ennek kiszolgálását 5 fő végzi.

Lukovics Gábor és Turner Attila tulajdonosok már régóta gondolkoztak a fejési rendszer modernizálásáról. Az addig használt halszálkás fejőberendezés már kiszolgálta az idejét, és minden körülményt mérlegelve a tulajdonosok a DeLaval fejőrobot rendszer mellett döntöttek.

content_magyarszek1.jpg

Az átalakítás során a meglévő 6 soros (2 x 3 sor pihenőbox) alakították át robotos rendszerre. A tehénforgalmi rendszer kialakításakor a választás a szabad tehénforgalomra esett, ami ésszerű lehetőség 6 soros istálló esetében. Az istálló mindkét oldalán 2-2 fejőrobot helyezkedik el. A szabad tehénforgalom miatt nincs várakozótér. hiszen ebben a rendszerben a tehenek maguk döntik el, mikor mennek be a robotba fejésre. A robotok előtti tér azonban szükség esetén korlátokkal lerekeszthető, így például kézi betereléskor egy ideiglenes várakozótérben tartózkodhatnak az állatok.

Mivel az állomány kevert Holstein ill. Jersey, így az istálló egyik felén a Jersey tehenek és a kisebb méretű Holstein állomány található, míg a másik oldalon csak Holsteinek vannak. Erre azért volt szükség, mert a Jersey tehenek kisebb mérete miatt a robotok fejőterét szűkíteni kellett hogy ne tudjanak fejéskor mocorogni.

A fejőrobotok tejszállítása Master/Slave (mester egység és 3 szolga egység) kialakítású. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak egy szállítóvezeték megy a tejhűtő tartályhoz a mester egységtől, a szolga egységek pedig erre a mester vezetékre csatlakoznak egyedileg vezérelhető szelepcsoportokkal. A szolga egységek mosása anélkül elvégezhető, hogy a többi robot működését zavarná. Így a robotos rendszerben a fejés csak a mester robot mosási folyamata alatt áll le. A folyamatos fejés biztosítása érdekében beszerelésre került egy BVV puffertartályos rendszer is, amely biztosítja, hogy a tejtartály lefejtése és mosása alatt sem kell leállítani a fejést, ilyenkor a lefejt tej a puffertartályba kerül összegyűjtésre, majd a mosás végén átfolyik a tejtartályba. Mivel egy nagy méretű tejtartály lefejtése és mosása akár másfél óra is lehet, így jelentős fejési teljesítmény növekedést lehet a puffertartály használatával elérni.

A vákuumellátásról robotonként egy-egy DVP900 frekvenciaszabályzóval ellátott vákuumszivattyú gondoskodik, amely a szivattyú fordulatszámát mindig a vákuumigények megfelelően állítja.

A pneumatikus rendszer sűrített levegő ellátását Atlas Copco csendes működésű, olajmentes kialakítású csavarkompresszor végzi. A négy fejőrobot ellátásához egy kompresszor elegendő.

A kifejt tej a robotokból a mester tejvezetéken elhelyezett BMPR37 lemezes előhűtő hőcserélőn áthaladva kerül az istállón kívül elhelyezett 15000 literes DX3S silótartályba. Az előhűtő segítségével a tej kb. 20 Celsius fokra hűl, majd a további hűtés a silótartályban történik. A hűtést FCC tejfolyás által vezérelt rendszer végzi, amely a tejhűtő tartály kompresszorait csak annyi ideig járatja, amennyi a tartályba kerülő tejmennyiség lehűtéséhez szükséges. A tartályon lévő T100 mosó-hűtésvezérlő egység folyamatos adat kapcsolatban áll a VMS vezérlő rendszerével, amely a tejmennyiség adatokat átküldi számára, ez alapján történik a hűtési idő számítása.

Az „irányítótorony" az istálló egyik felén a VMS helyiség felett helyezkedik el, ahonnan kiváló a rálátás az egész istállóra, a tehenek mozgása figyelemmel kísérhető. Itt található a számítógépes központ is, amelyben a VMS rendszer vezérlését és a telepi menedzsment döntéseinek elősegítését a DelPro telepirányítási rendszer biztosítja. Ez teljes körű információkat szolgáltat a robot rendszer működéséről és az állományról is. Az állomány teljesítmény valamint egészségi adatai összesítve és tehénre lebontva is rendelkezésre állnak, így lehetővé teszi mind állomány az szintű mind az egyed szintű döntések meghozatalát.

A telep életében bekövetkezett változásokat Lukovics Gábor ismerteti:

"Jelentős változásokat hozott számunkra az új technológia bevezetése. A kezdeti nehézségek után a rendszer pár hónapon belül beállt, mind a tehenek mind a telepi dolgozók megtanulták az új fejési módot. A beüzemelést és a rendszer működtetését a szervizes kollégákkal együtt tanultuk.

Az első három hétben a cél a napi fejések számának maximalizálása volt annak érdekében, hogy az állomány megszokja az új technológiát. A betanítási időszak hosszú volt, azóta viszont nyugodtak a tehenek, hozzászoktak ahhoz, hogy a maguk ritmusát alakítsák ki az istállóban. Jó lenne, ha már a növendék istállóban is pihenőboxos tartástechnológia lenne, így az első borjas üszők is nyugodtabban viselkednének.

Jelen pillanatban a 195 tehén fejési átlaga 21 liter és 4100 liter tejet termelünk naponta. A robotokban az átlag napi adagolt takarmány 2,5 kg abrak tehenenként, a Holstein állomány 3,5 kg-mal, míg a Jersey 2,5 kg- adaggal kezd, ezt módosítják azután a termelésnek megfelelően.

A robotos fejés változást hozott a telepi létszámban is, jelenleg 2 fővel kevesebben látjuk el a feladatokat."

content_magyarszek.jpg

A dolgozók életét is könnyebbé tette az új rendszer, hiszen megszűntek a kora reggeli és a késő esti fejési műszakok. Az istállóban nincs trágyakihúzó, a traktoros kitolás napi 2x20 percet vesz igénybe. A napi háromszori mosás (3x30 perc) a trágyakitolással egy időben történik. Hetente háromszor almozunk, ami 1,5 órát vesz igénybe alkalmanként.

"A kezdeti nehézségek után a VMS rendszer pár hónapon belül beállt, mind a tehenek mind a telepi dolgozók megtanulták az új fejési módot."

Tejház és gépház

DeLaval DVP vákuumszivattyú

Közvetlen hajtású, ékszíj nélküli vákuumszivattyú. Megbízható, hatékony és biztonságos, nincsenek a külsején mozgó alkatrészek, és nem rendelkezik az ékszíjhajtású szivattyúkra jellemző problémákkal. A működtetés pontosabb, a tűrések kisebbek, ami egyenletesebb működést jelent kevesebb olajkenéssel. A hangtompító / olajvisszanyerő akár az olaj 95%-át is összegyűjti a gondos ártalmatlanításhoz, és csökkenti a levegőbe jutó olajrészecskéket.

Tovább

Hűtés és tárolás

DeLaval DX3S silótartály

A telepek méretének és az állatállomány növekedésének eredményeképpen a megtermelt tej mennyisége is egyre növekszik. Már a tejhűtő tartályba kerülő lehető legkisebb mennyiségű tejet is hűteni kell, ezáltal védve minőségét. Az álló siló tartályok viszonylag kis fenék felülete és a speciálisan kialakított elpárologtató ezt teszi lehetővé, hiszen már kis tejmennyiségnél is teljes a fedettség és indítható a hűtés a lefagyás veszélye nélkül. A DX3S tartályban lévő keverő kis tejmennyiségnél kis fordulaton működik és automatikusan nagy fordulatra vált egy bizonyos tejmennyiség elérésekor. A DeLaval DX3S silótartály 15.000-40.000 literes méretskálában kapható, 5000 literes méretlépcsőkkel, így kiválóan alkalmas nagy telepi használatra.

Tovább

Hűtés és tárolás

DeLaval FCC tejfolyásvezérelt hűtőrendszer

Az általunk szabadalmaztatott tejfolyásvezérelt hűtési koncepció alapján működő DeLaval FCC tejfolyásvezérelt hűtőrendszer egyedi megoldás a DeLaval VMS rendszerekhez. Ezzel a megoldással elkerülhetők az automatikus fejés körülményeihez nem alkalmazkodó rendszereknél előforduló problémák, pl. a tej megfagyása, a nagy hűtőlemez szám és a vízmaradványok.

Tovább

Hűtés és tárolás

DeLaval BVV puffertartályos hűtési rendszer

A DeLaval BVV puffertartály alkalmazása költséghatékony megoldás, mivel a VMS fejőrendszer folyamatos üzemelését teszi lehetővé. Robusztus és egyszerű, rendelkezik a pufferes rendszerek jellemző tulajdonságaival, ugyanakkor kompakt és könnyen telepíthető. Egyetlen 600 literes egység elégíti ki a kisebb vagy közepes méretű VMS gazdaságok igényeit.

Tovább

Hűtés és tárolás

DeLaval BM lemezes hőcserélő

Az előhűtés csökkenti a hűtőterhelést a tartályban, ezzel együtt a hűtéshez szükséges energiaigényt valamint a kapcsolódó költségeket. A tejmennyiségnek megfelelően méretezett DeLaval lemezes hőcserélővel a hűtési költségeken akár 60%-os energiamegtakarítás is elérhető. A hűtési igényeknek megfelelően választhatunk előhűtőkből, mélyhűtőkből és kombihűtőkből. A BM lemezes hőcserélők alumínium kerettel készülnek.

Tovább

Telepirányítási rendszer

DeLaval DelPro™ aktivitásmérő rendszer

Javuló állategészség és szaporodási mutatók. A DelPro BioModellek minden egyes tehén magatartását ismeretekké alakítják. Az egyes tehenek állapotának ismeretében könnyen azonosíthatók az ivarzó állatok, ami nagyban segíti a kitűzött szaporodási eredmények elérését. A beteg tehenek megtalálása biztosítja a magas szintű állatjólétet. A DeLaval aktivitásmérők segítségével még akkor is megfigyelheti teheneit, ha nem tartózkodik helyszínen.

Tovább

Bővebb információ

Hasonló történetek

Lépjen kapcsolatba márkaképviseletével

DeLaval Kft.