Cookies

Deze notitie beschrijft wanneer, hoe en waarvoor cookies worden gebruikt in verband met DeLaval.com en verbonden websites (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de websites’).

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij elk bezoek aan een website op uw apparaat worden geplaatst. De website (of een andere website) herkent de op uw apparaat geplaatste cookies bij elk bezoek aan die website. Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Cookies van DeLaval.com

DeLaval plaatst de volgende cookies:

Naam: ASPXANONYMOUS
Doel: een unieke identificator toekennen aan een anonieme bezoeker.
Procedure: 100.000 minuten (69 dagen, 10 uur en 40 minuten)

Naam: ASP.NET_SessionId
Doel: een sessiespecifieke identificator toekennen aan een bezoeker.
Proces: Sessie-cookies

Naam: cookie-consent-dismissed
Doel: vastleggen dat de bezoeker op ‘doorgaan’ heeft geklikt in de cookie-informatiebalk.
Vervalt: na één jaar

Naam: local-dealer
Doel: de door de bezoeker geselecteerde dealers vastleggen.
Vervalt: na één jaar

Cookies van derden

Naast de hierboven beschreven cookies kunnen AdRoll Advertising Limited, Google Inc. en Crazy Egg, Inc. cookies op uw apparaat plaatsen in verband met uw bezoek aan DeLaval.com en verbonden websites. Raadpleeg het onderdeel ‘Diensten door derden’ in de Privacyverklaring van DeLaval voor een beschrijving van hoe en waarvoor derden op u betrekking hebbende gegevens in verband met de websites verwerken.

Hoe u cookies kunt vermijden

Om de plaatsing van cookies te vermijden, kunt u de instelling in uw browser activeren waarmee u alle of sommige cookies weigert. Raadpleeg de in uw browser geleverde informatie voor meer inlichtingen. Wij wijzen erop dat de keuze om in de browserinstellingen alle cookies te blokkeren, kan leiden tot verlies van functionaliteit van de websites. 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen