Mest

Een schone en droge stalvloer vormt de basis voor het voorkomen van klauwproblemen en bevordert het dierenwelzijn in de stal en de kwaliteit en efficiëntie van het melkproces. Het schoonhouden van de leefomgeving behoort daarom tot één van de belangrijkste taken in het management van de melkveehouder.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen