Drinken

Melk bestaat uit bijna 90% water, dus het is geen verrassing dat de wateropname van een koe een belangrijk effect heeft op haar melkproductie. Wanneer er voor een goede watertoevoer gezorgd wordt, zullen de koeien meer drinken. Voldoen aan deze behoefte door te zorgen voor een goede watertoevoer is daarom een essentiële taak voor elke melkveehouder.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen