Product Image

Voercomputer FP204X

De FP204X biedt u een prijsgunstige toegang tot geprogrammeerd krachtvoer verstrekken. Het programma is ontworpen om op een eenvoudige manier, zonder gebruik van een PC, de koe optimaal te voeren in alle fasen van de lactatiecurve. De voeropname van iedere koe wordt continu bewaakt, dieren met te weinig voeropname kunnen op elk moment op het display worden opgeroepen. Optioneel is het mogelijk om alle gegevens via een pc-programma te verwerken.

  • Programmeren per koe of per groep
  • Eenvoudig te gebruiken
  • Duidelijke informatieweergave op het display
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen