Meer drachtige koeien

dankzij 99,9% tochtdetectie

Meer koeien drachtig en minder koeien afvoeren vanwege vruchtbaarheidsproblemen, dat is wat u wilt bereiken! De VMS V310 is de enige melkrobot op de markt die een automatische tocht- en drachtdetectie uitvoert tijdens het melken.

 

DeLaval VMS V310 biedt een volledig vruchtbaarheids-managementpakket, genaamd RePro, voor het proactief opvolgen van de melkkwaliteit en koegezondheid in combinatie met de vruchtbaarheidscyclus van de koe. Progesterongehaltes worden automatisch bepaald in de VMS via een melkmonster. Vervolgens wordt er een duidelijk beeld van de voortplantingstatus van elke koe weergegeven in het DelPro managementsysteem. 

99,9% tocht- en drachtdetectie

Komt de melkkoe weer in cyclus na het afkalven? Is ze echt tochtig, of is er zelfs sprake van een stille tocht? Heeft ze een cyste? Is ze nu drachtig of heeft ze een vroege embryonale sterfte gehad? Dit zijn vragen waarop u niet altijd een duidelijk antwoord krijgt. Met de VMS V310 krijgt u deze antwoorden wel! Alle kritische vragen rondom de voortplantingsstatus worden automatisch beantwoord via attenties op een attentielijst met bijhorende acties in uw DelPro farm managementsysteem. Hiermee kunt u proactief sturen op uw vruchtbaarheidsmanagement, wat zorgt voor een betere tochtdetectie en daardoor meer drachtige koeien. Afvoer vanwege vruchtbaarheid behoort hiermee tot het verleden.  

Meer weten?

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen