"Pieter kan de hele veestapel nu in zijn eentje managen"

En dat komt door de combinatie van automatisch melken met de 8 VMS melkrobots en het Herd Navigator systeem.

Boersma-hi.jpg

Fam. Boersma

Friesland, Nederland

Fam. Boersma

SOORT VEESTAPEL

Holstein

VEESTAPELGROOTTE

500

Systeem

Familie Boersma, bestaande uit vader Johan en zijn drie zoons Pieter, Rinse en Frederik, maakte een bewuste keuze voor VMS melkrobots in combinatie met Herd Navigator.

Boersma-ci.jpg

Johan Boersma: “Het bleek dat als we een stal zouden bouwen voor 500 koeien, dat we dan de melk € 0,05 ( 20%) goedkoper konden leveren dan als we zouden doorgaan in de oude situatie. 

Pieter kan, op het voeren na, de hele veestapel gemakkelijk in zijn eentje managen, inclusief de inseminaties. En dat komt door het automatisch melken met de 8 VMS melkrobots in combinatie met het Herd Navigator systeem. “In het Herd Navigator systeem bepaalt één druppel melk het progesterongehalte van de koe, zodat je precies weet wanneer de koeien tochtig zijn. Het programma geeft aan wanneer ze geïnsemineerd moeten worden. 10 uur van tevoren stelt Pieter de selectiepoort in en dan staan ze ’s morgens klaar om geïnsemineerd te worden. Omdat het veel nauwkeuriger is, hebben we nu al een half rietje minder nodig dan voorheen met  stappentellers”.

"Pieter kan de hele veestapel nu in zijn eentje managen"

Onze oplossingen

Lees meer over de oplossingen die familie Boersma helpen om hun arbeidsproductiviteit en rentabiliteit te verbeteren.

DelPro Farm Management

DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator stelt vooruitstrevende melkveehouders in staat om hun veestapel op proactieve wijze te managen. Herd Navigator biedt nauwkeurige analyse van melk om een actieplan te ontwikkelen voor elke koe en de veestapel om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren door verbeterde voortplantingsresultaten en lagere gezondheidskosten. Bovendien kunt u uw tijd veel efficiënter benutten. Wanneer u aan uw dag begint, waarschuwt DeLaval DelPro met Herd Navigator u over de koeien die geïnsemineerd moeten worden, op drachtigheid gecontroleerd moeten worden, behandeld moeten worden of verdere aandacht nodig hebben.

Lees meer

DelPro Farm Management

DeLaval Bodyconditiescore-systeem BCS

Nauwgezet geregistreerde conditiescores maken een betere voerplanning mogelijk, wat bijdraagt aan de opbouw van gezonde vetreserves bij uw koeien. Dit bevordert de melkgift, de vruchtbaarheid en een langere levensduur voor de koe. De BCS is een volledig automatisch systeem dat menselijke inschattingsfouten bij het conditiescoren elimineert.

Lees meer

Lees meer

Lees vergelijkbare verhalen

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen