DelPro™ BioModellen

DelPro is ons meest krachtige managementhulpmiddel dankzij onze verfijnde BioModellen, die uw gegevens analyseren om u te helpen duidelijke en praktische beslissingen te nemen.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Wat is een DelPro BioModel?

DeLaval kan toekomstige gebeurtenissen voorspellen op basis van actuele en historische gegevens. Dit wordt gedaan door nauwkeurige modellen van zowel biologische als gedragsmatige resultaten te creëren. Dit noemen wij BioModellen. Deze zijn uniek voor DeLaval en kunnen door u gebruikt worden via DelPro. De informatie die door deze modellen wordt geproduceerd, wordt vaak weergegeven in een index. U stelt de drempelwaarde in wanneer u te zien krijgt dat prestaties minder dan gewenst of hoger dan verwacht zijn. Dit betekent dat we BioModellen kunnen gebruiken om u een duidelijk overzicht te geven van koeprestaties, voortplantingsstatus of gezondheid, vaak nog voordat er zichtbare tekenen waarneembaar zijn.

DelPro™ BioModellen

Belangrijkste voordelen

DeLaval Herd Navigator BioModel

DeLaval Herd Navigator stelt vooruitstrevende melkveehouders in staat om hun veestapel op proactieve wijze te managen. Herd Navigator biedt nauwkeurige analyse van melk om een actieplan te ontwikkelen voor elke koe en de veestapel om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren door verbeterde voortplantingsresultaten en lagere gezondheidskosten. Bovendien kunt u uw tijd veel efficiënter benutten. Herd Navigator bevat drie BioModellen (koekalendergebeurtenissen, mastitis en slepende melkziekte) die zijn ontwikkeld om feedback te leveren aan het systeem wanneer elke afzonderlijke koe de volgende keer moet worden bemonsterd, op basis van vorige monsterresultaten. Deze functie is ingebouwd om het aantal monsters te optimaliseren om op kritieke situaties te kunnen focussen, waarbij de prestaties van het systeem wel gewaarborgd blijven. Wanneer u aan uw dag begint, waarschuwt DeLaval DelPro met Herd Navigator u over de koeien die geïnsemineerd moeten worden, op drachtigheid gecontroleerd moeten worden, behandeld moeten worden of verdere aandacht nodig hebben.

DeLaval Mastitis Detectie index (MDi)

De DeLaval Mastitis Detectie index MDi is een uniek, door DeLaval ontwikkeld, hulpmiddel, waarin meerdere stukjes gegevens worden gecombineerd om u 1 cijfer te presenteren dat u een vroege indicatie geeft van de gezondheidsstatus van elke koe. Dit betekent dat u in één oogopslag elke koe, groep of uw gehele veestapel kunt bekijken om te zien of er koeien zijn die gecontroleerd of behandeld moeten worden. MDi analyseert verschillende parameters om een betere waarschuwing te kunnen leveren om uiergezondheidsproblemen en mastitis te voorkomen. DelPro berekent de MDi voor elke koe bij elke melksessie en gebruikt de gegevens om u te helpen betere gezondheidsresultaten te waarborgen.

Bodyconditiescore-systeem BCS

Het DeLaval Bodyconditiescore-systeem BCS is een volledig automatisch systeem dat menselijke inschattingsfouten bij het conditiescoren elimineert. Deze 3D-mappingtechnologie genereert de gegevens die u, na analyse door weer een van de exclusieve DeLaval BioModellen, meteen kunnen waarschuwen bij wijzigingen in conditie, nog voordat deze zichtbaar zijn, waardoor u sneller kunt ingrijpen om toekomstige problemen te voorkomen. Deze waarschuwingen worden als twee- en vierwekelijkse afwijkingen gepresenteerd; gecombineerd met productieniveau, lactatienummer en lactatiestadium tot één melding.

DelPro™ BioModellen

Werkt met

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen