DeLaval dostarcza zintegrowane rozwiązania do produkcji mleka, zapewniające komfort producentom, a zwierzętom dobrostan.

Scroll

Drogi do sukcesu

Producenci mleka na całym świecie stają przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi ich produkcji - zapewnienie dobrostanu krów, osiągnięcie wysokiej dochodowości gospodarstwa, bezpieczeństwo żywności oraz wydajność pracy. Dowiedz się jak inni producenci mleka osiągają sukces.

Nasze rozwiązania

DeLaval dostarcza szeroki i zróżnicowany asortyment, kompletne rozwiązania do produkcji mleka przeznaczone do małych gospodarstw rodzinnych i do gospodarstw wielkostadnych.