Dojarnia typu ML3100

Jedna dojarnia dla dwóch gospodarstw

Tomasz i Radosław Marcinkowscy (ojciec i syn) wraz z małżonkami Krystyną i Michaliną gospodarują wspólnie w miejscowości Krasna Łąka w woj. pomorskim. Posiadają 96 ha, łącznie z dzierżawami. Najważniejszą produkcją gospodarstwa jest produkcja mleka. Wspólnie utrzymują stado ok. 70 krów dojnych. Gospodarze podjęli decyzję o przejściu z systemu uwięziowego na wolnostanowiskowy. To oznacza zmianę dojarki przewodowej na halę udojową. Wybrano halę MidiLine ML3100.

KL3.png

GR Marcinkowscy

Woj. Pomorskie, Polska

GR Marcinkowscy

TYP STADA

HF

WIELKOŚĆ STADA

70

Rozwojowe gospodarstw rodzinne

Stado Rodziny Marcinkowskich liczy 70 krów i jest pod oceną użytkowości. W ubiegłym roku przeciętna wydajność przekroczyła 9000kg. Mleko odbiera zakład ICC Sery Pasłęk. Żywienie krów jest oparte na TMR. Docelowo Gospodarze planują dwie grupy żywieniowe dla krów dojnych.

W 2017 roku zapadła decyzja o budowie nowej obory wolnostanowiskowej. Na decyzję wpłynęła możliwość skorzystania z programów pomocowych PROW. Do sierpnia 2020r. krowy dojone były przy użyciu dojarki przewodowej Westfalia. Nowa obora wolnostanowiskowa została dobudowana do istniejącej uwięziówki.

Nowa obora ma dość nietypową konstrukcję. Nowy budynek oparto na konstrukcji istniejącej murowanej obory. Zaprojektowano jednospadowy dach o szerokości 24,5m ze spadkiem ok. 10%. Zastosowano konstrukcję dachową z drewna klejonego. W oborze krowy mają do dyspozycji wygodne legowiska oraz szerokie korytarze. Gospodarze zadbali także o naświetlenie i wentylację. 

Gospodarze zdecydowali się na dojarnię „bok w bok” firmy DeLaval P2100 z instalacją udojową ML3100.

 

Dlaczego wybraliście Państwo taką właśnie dojarnię??

Ten typ hali udojowej zawiera kompaktowe i estetyczne ramiona, które łatwo jest przestawiać z jednej strony hali na drugą. My otrzymaliśmy możliwość dotacji do 8 stanowisk udojowych i uznaliśmy, że ten typ dojarni jest optymalny, bo daje najlepsze wykorzystanie stanowisk udojowych. Oglądaliśmy sporo filmów w na YouTube z dojarniami tego typu i doszliśmy do wniosku, że to jest najlepsze rozwiązanie dla nas. 

Jak przebiega dój w takiej dojarni?

W tego typu hali udojowej jedno stanowisko do doju przypada na 2 miejsca w wygrodzeniach. W czasie gdy dojona jest krowa po jednej stronie, my przygotowujemy drugą po przeciwnej stronie hali. Ważny jest też dla nas niski koszt serwisu i eksploatacji, a w tym typie jest on niższy niż w typowych halach udojowych. Dostrzegamy też korzyść polegającą na tym, że ten typ dojarni wymaga przestrzegania stałej rutyny doju. 

Czy zarządzanie stadem wspomagane jest oprogramowaniem?

Wraz z dojarnią zdecydowaliśmy się na zakup systemu zarządzania stadem DelPro. Da to nam pełną kontrolę wydajności poszczególnych krów, pomoc w rozrodzie oraz ułatwi bieżącą pracę nad zarządzaniem stadem.

Jak sprawdza się ta dojarnia po kilku miesiącach użytkowania?

Po około dwumiesięcznej eksploatacji przekonaliśmy się, że to był dobry wybór. Dój się skrócił do ok. 1 godziny, także gdy w porannym doju sam w hali jest tylko jeden operator, a to był jeden z głównych celów naszej inwestycji. Uważamy, że ta wielkość dojarni jest optymalna w naszej sytuacji.                                   

Jak przebiegał montaż dojarni?

Montażu dokonała firma Autoryzowanego Dealera DeLaval Mariusza Mackiewicza z Młynar. Obserwujemy, że ta firma działająca samodzielnie od kilku lat zapewnia realny i profesjonalny  serwis, a to jest bardzo ważne zwłaszcza, gdy dokonujemy inwestycji w bardziej zawansowane systemy udojowe.

 

 

 

 

KL3.png

Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy pierwszym gospodarstwem w Polsce z tym typem dojarni. Po około dwumiesięcznej eksploatacji przekonaliśmy się, że to był dobry wybór.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj inne artykuły

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne