Product Image

Jednostka udojowa DeLaval MU210

Przenośna jednostka udojowa do obór stanowiskowych

  • Wygoda użytkowania - urządzenie może być przenoszone jedną ręką
  • Dbałość o zdrowotność wymion - zastosowany system Duovac zmieniający podciśnienie w różnych fazach doju
  • Komfort doju - wskaźnik zakończenia doju pozwalający na odłączenie aparatu udojowego
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Jednostka udojowa DeLaval MU210

Co zyskujesz?

System Duovac

Jednostka udojowa MU210 wyposażona jest w nasz znany system Duovac, więc dój jest bezproblemowy i delikatny dla zwierzęcia, z zabezpieczeniem przed pustodojem pod koniec doju. Pomaga to zapewnić prawidłowy stan zdrowotny strzyków i produkcję mleka o wysokiej jakości.

Dbałość o stan zdrowotny strzyków

Unikalny proces doju, sterowany za pomocą przepływu mleka, dostosowuje procedurę doju do fizjologii krowy. Gdy nie ma przepływu mleka, system Duovac, wykorzystując obniżone podciśnienie, delikatnie masuje strzyki, stymulując w ten sposób krowę do oddania mleka. Po wykryciu przepływu mleka, Duovac przechodzi do doju właściwego z odpowiednim dla tej fazy poziomem pulsacji. To zapewnia szybkie i całkowite opróżnienie wymienia.

Dój zgodny z fizjologią krowy

System Duovac dostosowuje procedurę doju do rzeczywistego przepływu mleka, zabezpieczając przed ryzykiem wyższego poziomu podciśnienia, gdy krowa nie jest jeszcze gotowa do doju. Duovac umożliwia założenie aparatu bezpośrednio po przygotowaniu wymienia, gdy normalnie należałoby odczekać od 30 do 60 sekund. To niezmiernie upraszcza rutynę doju. Taki dój jest doskonale dopasowany do fizjologii krowy.

Komfort dla dojarza

Jednostka wyposażona jest w gumowy mieszek wskaźnika doju który wskazuje kiedy krowa zakończyła oddawanie mleka. Jego zmniejszenie się jest zauważalne z pewnej odległości, co eliminuje konieczność wracania do krowy, schylania się i sprawdzania czy dój już się zakończył. Ponadto, całe urządzenie może być przenoszone jedną ręką, co pomaga również w jej transporcie z i do zlewni mleka, drugą natomiast można podłączyć aparat udojowy lub uspokoić krowę.

Orientacyjne dane udojowe

Jednostak wyposażona jest we wskaźnik przepływu mleka. Nie jest to miernik posiadający atest ICAR, ale pozwala na dobrą orientację w zakresie wydajności.

Dój bez pustodoju

Zastosowanie systemu Duovac pozwala na wyeliminowanie niekorzystengo zjawiska pustodoju, zarówno na początku doju, jak i na końcu. Dzięki temu kondycja strryków jest znacznie lepsza, a zdrowtoność krów wysoka.

Pokaż więcej

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne